Siatki do zabezpieczenia maszyn i urządzeń

Zabezpieczenie niebezpiecznych maszyn lub dostępu do urządzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi. Siatki spełniają funkcję ograniczenia dostępu pracowników i osób postronnych w tym ptaków lub zwierząt. Siatki też spełniają rolę przed dostawaniem się przedmiotów i zanieczyszczeń do mechanizmów maszyny lub urządzenia.

Siatki do osłony maszyn i urządzeń

W przemyśle niezwykle istotne jest jednoczesne stworzenie środowiska pracy bezpiecznego człowiekowi, jak też ochrona maszyn i urządzeń przed uszkodzeniem. Siatki przeznaczonego do tego celu spełniają obie te funkcje, stanowią granicę pomiędzy maszynami, a człowiekiem, uniemożliwiają dostęp do nich osobom do tego nieupoważnionym, a w przypadku ich obecności na zewnątrz również chronią przed ptactwem oraz innymi zwierzętami.


Siatki do zabezpieczenia maszyn i urządzeń