Siatki budowlane do zabezpieczenia

Teren budowy jest miejscem niebezpiecznym, który wymaga odpowiedniego zagospodarowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających w pobliżu. Proponujemy siatki budowlane z przeznaczeniem na rusztowanie, zabezpieczenie dachów, elewacji i siatki asekuracyjne przy pracach na wysokościach.


Siatki do rusztowań

Zabezpieczenie rusztowania siatką.

Siatki do rusztowań


Siatki na dach

Siatki do zabezpieczeń dachów.


Siatki na elewacje

Siatki które zabezpieczają stare tynki i gzymsy elewacji.

Siatki do zabezpieczenia elewacji


Siatki do zabezpieczenia na wysokości

Siatki do zabezpieczenia prac wysokościowych na budynkach i obiektach inżynieryjnych.

Siatki do zabezpieczenia na wysokości


Siatki do zabezpieczenia terenów budowy

Siatki do zabezpieczeń niebezpiecznych miejsc na budowie

Siatki do zabezpieczenia terenów budowy